Zmiany w regulaminie organizacji zawodów

Aneks do Regulaminu Ogólnego Zawodów SZS w ramach Wojewódzkiego Współzawodnictwa Sportowego Szkół

Więcej

Aneks do kalendarza imprez Rejonu

Więcej

Uchwała LW SZS

Uchwała nr 2 /2016

Prezydium Zarządu Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Lublinie z dnia 21 grudnia 2016 r.

Więcej