14 październik

Z okazji Święta Edukacji Narodowej składamy wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty, życzenia sukcesów i poczucia satysfakcji z wypełniania obowiązku i roli pedagoga.

Z a r z ą d   S Z S   P a r c z e w