Czwórbój LA dziewcząt i chłopców – Powiatowe IGRZYSKA 2016/2017

K o m u n i k a t   k o ń c o w y
Czwórbój LA dziewcząt i chłopców
Powiatowe IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 2016/2017
obiekty MOSiR w Parczewie, przy Al. Jana Pawła II 1, 25.04.2017

Zostaw odpowiedź