K O M U N I K A T   K O Ń C O W Y Powiatowe Mistrzostwa SZS w Parczewie – Pływanie dziewcząt – G I M N A Z J A D A  2014/2015

obiekt przy SP – 2 w Parczewie, 13 listopad 2014 r.