KOMUNIKAT Z WOJEWÓDZKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W DRUŻYNOWYM TENISIE STOŁOWYM ROZEGRANYCH W DNIU 05 LUTEGO 2013 r. W KOCUDZY