Mini piłka nożna 10-osobowa chłopców – 1/2 Finał Powiatu IMS 2016/2017 – Parczew, 30.03.2017

K o m u n i k a t   k o ń c o w y
1/2 Finał Powiatu IMS 2016/2017 – Mini piłka nożna 10-osobowa chłopców
boisko ORLIK przy SP 1 w Parczewie, 30.03.2017

Zostaw odpowiedź