Zarząd

Skład Zarządu Powiatowego
Szkolny Związek Sportowy w Parczewie

na kadencje 2016 – 2019 

Przewodniczący – Marek Kowalski 
am_kowalik@interia.pl 

Wiceprzewodniczący – Andrzej Hulajko
szs@parczew.pl

Sekretarz Zarządu – Andrzej Kopiński
akopinski@wp.pl

Skarbnik – Antoni Izdebski
a.izdebski@vp.pl

Członkowie

– Ryszard Matysiewicz
r.matysiewicz@o2.pl

– Bogusław Szabat
bszabat@wp.pl