Piłka nożna chłopców – GIMNAZJADA 2015/2016

K o m u n i k a t    k o ń c o w y
Piłka nożna chłopców Powiatowa G I M N A Z J A D A  2015/2016
boisko ORLIK_2012 w Dębowej Kłodzie, 5.10.2015

Zostaw odpowiedź