Piłka nożna chłopców – Powiatowa GIMNAZJADA 2016/2017

K o m u n i k a t    k o ń c o w y
Piłka nożna chłopców – Powiatowa GIMNAZJADA 2016/2017
boisko ORLIK_2012 w Dębowej Kłodzie, 10.04.2017

Zostaw odpowiedź