Siatkówka chłopców – Powiatowa GIMNAZJADA 2016/2017

K o m u n i k a t    k o ń c o w y
Siatkówka chłopców – Powiatowa GIMNAZJADA 2016/2017
hala Publicznego Gimnazjum w Parczewie, przy ul. Spółdzielcza 7 – 21.02.2017