Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców – Powiatowe ID, IMS 2018/2019

K o m u n i k a t    k o ń c o w y
Sztafetowe biegi przełajowe – Powiatowe Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej 2018/2019
obiekty MOSiR w Parczewie, 25.09.2018

@PowiatowySzkolnyZwiązekSportowy

Facebook