Siatkówka '4′ chłopców – Powiatowe ID 2018/2019

K o m u n i k a t    k o ń c o w y  ‼️

Siatkówka '4′ chłopców – Powiatowe Igrzyska Dzieci 2018/2019
hala SP 1 w Parczewie, 14.03.2019

@PowiatowySzkolnyZwiązekSportowy